Държавната галерия Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство представя българска живопис, фотография, модерен принт, аудио-визуални инсталации и прожекции. САМСИ има симпатични изложбени зали, скулптурен парк и сериозни планове за разширяване на пространствата. Експозициите са подбрани да отразяват “смисловите напластявания на различни култури и епохи” и да ги интерпретират по нов начин.