Описание

Doza е една от най-новите галерии в София и зона за представяне и случване на съвременно изкуство и култура. Пространството показва изложби, интердисциплинарни проекти и събития в полето на актуалните художествени и арт практики, които носят тезата на интелектуален труд.

Локация
ул. „Цар Самуил“ 52