Описание

Галерия INTRO има за цел да въведе практика с представянето на млади, както и вече утвърдени съвременни български автори. INTRO е мястото в София за модерно, градско изкуство, което търси сътрудничество от всякакъв вид и организира различни събития в сферата на културата и изкуството. 

Локация
ул. „Цар Самуил“ 28