Национален етнографски музей
Описание

Ако искате да научите малко за бита, традицията и живота в българската история, ви препоръчваме да посетите Националния етнографски музей. Днес той се помещава в сградата на бившия Царски дворец, където дели покрив с Националната художествена галерия. Историята му датира от 1892, когато е създаден т.нар. Народен музей. 

 

В него са поместени няколко отдела, един от които е Етнографският. През 1906 по предложение на проф. Иван Шишманов Народният музей е разделен на две части — Археологически и Етнографски.  Неговият първи директор — видният книжовник, политик, етнограф и музеолог Димитър Маринов, организира работата в музея по европейски модел и полага основите на много от колекциите му. Той обикаля различни краища на България и откупува голям брой предмети за фонда на музея. Една от най-големите заслуги на неуморния будител е създаването на дълбоко положителна нагласа в тогавашната ни общественост към българската народна култура. 

 

Днес в колекциите на Националния етнографски музей се съхраняват 55 000 предмети от материалната култура на българите от сегашните територии на страната, както и Македония, Западните покрайнини, Северна Добруджа, Банат, Бесарабия.

 

Музейният фонд е обособен в 13 различни колекции, като „Керамика“, „Накити“, „Българско народно облекло“, „Медникарство“, „Ковано желязо“ и др. Самобитните български шевици са представени на везани поли, ризи, дантели и плетива, а поминъкът на дедите ни е представен чрез различни оръдия на труда, като рала, сърпове, съдове и инструменти за преработка на мляко. Оръдията на женския труд, заедно с иконостаси, църковни двери, лъжици, столчета и свещници са отделени в колекцията „Дърворезба. Домашни занаяти и покъщнина“. Тъканите заемат две колекции: „Дребни“ – престилки, пояси, торби, губери – и „Едри“, където се пазят прочутите чипровски, котленски и други килими. Интересна е и колекцията „Обичаи и обреден реквизит“, в която са представени предмети, свързани с вярванията, лечебните и магически практики на българите от миналото: обредни хлябове, кукерски маски, сурвачки, амулети. 

 

Националният етнографски музей разполага и с колекция „Чуждестранно изкуство“, съхраняваща образци от други европейски култури, както и от Африка, Азия и Южна Америка, както и с приятен магазин за сувенири от България.

Локация
пл. „Княз Александър І“ № 1