Описание

Държавната галерия Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство представя българска живопис, фотография, модерен принт, аудио-визуални инсталации и прожекции. Дългото име е игра на думи с името на близкия булевард “Арсеналски” и историята на сградата, построена в края на 19-ти век, за да приюти щаба на Школата за запасни офицери. САМСИ има симпатични изложбени зали, скулптурен парк и сериозни планове за разширяване на пространствата. Експозициите са подбрани да отразяват “смисловите напластявания на различни култури и епохи” и да ги интерпретират по нов начин. Сериозна задача.