Описание

Едно от най-амбициозните места за изкуство в града, където можеш да видиш забележителни изложби, пърформанси, лекции и представления на водещи съвременни артисти. Галерия „Структура“ подкрепя арт сцената чрез местни и международни проекти и се занимава с отваряне на нови артистични позиции, идентифициране на артистични движения и оценка на развитието на художниците. 

Локация
ул. „Кузман Шапкарев“ 9