#soSofia азбука

Казваме ѝ азбуката на София — шрифта, който събрахме от улиците на града.


Диаметър:
57 mm

5,00 лв.

80 налични