Станко Попов е началник на телевизионната кула „Копитото“ (тази, която виждате на върха на Витоша) и гледа София от 17 години …

Подобни